Audyt Doradztwo Finanse

Audyt

Diagnoza rozliczeń podatkowych

ADF Lidmar oferuje audyt dotacji, audyt podatkowy, audyt finansowy, profesjonalne badanie sprawozdań finansowych.

Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z normą audytową - wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. 

Audyt jest oceną działania podmiotów gospodarczych i sektora publicznego, pod względem zgodności z określonymi normami, przepisami, standardami.

Audyt podatkowy, to przeprowadzenie kompleksowych badań prawidłowości określenia oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych, wskazanie obszarów działalności obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, wskazanie działań umożliwiających ograniczenie i wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych, propozycje optymalizacji obciążeń podatkowych.

Wykonując audyt wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie naszych pracowników. 

Do audytu oraz badań sprawozdań finansowych wykorzystujemy aplikację firmy DATEV.

Program Badanie Sprawozdań Finansowych jest nowoczesnym narzędziem usprawniającym pracę zespołu badającego. Program gwarantuje jednocześnie uproszczenie procesu badania oraz zgodność tworzonej dokumentacji z normami wykonywania zawodu i standardami międzynarodowymi.

Opinia dotycząca audytu, badania sprawozdań finansowych jest sporządzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej przygotowanie jest w pełni zautomatyzowane.