Audyt Doradztwo Finanse

Audyt kadrowo-płacowy

Audyt kadrowo-płacowy to kompleksowe zbadanie prawidłowości naliczeń oraz poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Audyt kadrowo – płacowy ma na celu wczesne wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej i obejmuje weryfikację:

  • dokumentów kadrowo–płacowych,
  • zgłoszeń i rozliczeń z ZUS,
  • naliczenia podatku dochodowego.

Wymiernymi efektami przeprowadzonego audytu jest:

  • porównanie istniejącego stanu w przedsiębiorstwie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • ustalenie ewentualnych rozbieżności, wykrycie przyczyn ich powstania oraz wskazanie potencjalnych obszarów ryzyka,
  • opracowanie możliwych do zastosowania działań o charakterze naprawczym.

Audyt kadrowo – płacowy może zostać zrealizowany w formie jednorazowej usługi - jednorazowy przegląd lub też w formie usług okresowych - systematyczny przegląd.