Audyt Doradztwo Finanse

Audyt podatkowy

Inwestycja w bezpieczny rozwój

Zakres audytu podatkowego obejmuje:
  • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa, 
  • diagnozę stanu rozliczeń podatkowych,
  • wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem,
  • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe.

Diagnozujemy procesy związane z księgowością i sprawozdawczością:

  • oceniamy efektywność wdrożenia wybranych form kontroli wewnętrznych,
  • oceniamy ryzyko pojawienia się istotnych nieprawidłowości.

Oferujemy pomoc przy rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Oceniamy także działania w badanej firmie systemu finansowo-księgowego w zakresie rozliczeń o charakterze publiczno prawnym.

Oceniamy prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa oraz budżetami jednostek samorządu terytorialnego. 

Audyt dotacji

Audyt dotacji ukierunkowany jest na świadczenie zarówno usług informacyjnych, doradczych, jak i analitycznych. Usługa skierowana jest do firm realizujących projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.