Czynności niepodlegające VAT

Działalność statutowa nieodpłatna prowadzona przez fundację nie podlega ustawie o VAT.

Prowadzeniu działalności Fundacji Schronisko dla bezdomnych zwierząt w xxx towarzyszą liczne trudności i niejasności związane m.in. z podatkiem VAT od nieodpłatnej działalności statutowej. Publikacja przybliża zagadnienie rozliczeń podatkowych w prowadzeniu nieodpłatnej działalności statutowej. Brakuje jednolitej linii orzeczniczej, a składy orzekające i eksperci mają niekiedy odmienne poglądy w temacie.

Autor analizując przepisy, próbuje uporządkować temat i udowodnić tezę, że działalność statutowa nieodpłatna prowadzona przez Fundację nie podlega regulacjom ustawy o VAT. Jest to studium przypadku, obrona Fundacji przed skutkami błędnych interpretacji przepisów ustawy o VAT przez organ podatkowy.

Link do artykułu