Audyt Doradztwo Finanse

Cennik

Rabaty cenowe, prowizje za polecenie

Cena usługi jest ustalana każdorazowo indywidualnie i jest uzależniona od zakresu prowadzonych spraw oraz konkurencyjności.
Na ostateczną cenę usługi ma wpływ:
  • pracochłonność,
  • sposób świadczenia,
  • status prawny jednostki,
  • uwarunkowania rynkowe,
  • precedensowy charakter sprawy,
  • doświadczenie zawodowe wykonawcy.
Do podanych w Cenniku kwot doliczany jest podatek od towarów i usług, w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
 

Oferujemy bezpłatnie:

e-Doradca Podatkowy - elektroniczny biuletyn informacyjny o tematyce podatkowej, miesięcznik Doradca Podatkowy z przydatnymi informacjami z prawa podatkowego i gospodarczego.