Audyt Doradztwo Finanse

Doradztwo

Usługi związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych 

Kancelaria doradcza

Bieżące doradztwo podatkowe świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy. 

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie klientów w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. 

Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie klientom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Prowadzenie, w imieniu i na rzecz klientów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Sporządzanie, w imieniu i na rzecz klientów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

W ramach doradztwa podatkowego gwarantujemy ograniczenie ryzyka osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe.

Doradcy podatkowi ADF Lidmar pomagają klientom w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując jednocześnie na ewentualne ryzyka związane z przyjęciem rekomendowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego.

Sporządzamy na zlecenie wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe.

Korzystaj z naszego know-how i doświadczenia, rozwiń swój biznes!