Audyt Doradztwo Finanse

Finanse

Pomoc w pomnażaniu kapitału

Doradztwo finansowe

Nowoczesna firma, potrzebuje innowacyjnych rozwiązań finansowych do realizacji celów biznesowych. Nowatorski model biznesowy łączy usługi księgowe, z doradztwem finansowym, doradztwem w pozyskiwaniu kapitału finansowego.

Oferujemy doradztwo finansowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy i opinie finansowe, sporządzanie biznes planów, obsługę przekształceń przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie utrzymania płynności finansowej.

Pomagamy korzystać także z unijnej i krajowej pomocy publicznej.

Projektujemy strategie marketingowe firm i przygotowujemy na zlecenie biznes plany związane z realizacją przedsięwzięć rynkowych w Polsce.

Zapewniamy kompleksową obsługę złożonych procesów transakcyjnych, audyt due diligence. Celem badania due diligence jest analiza dotychczasowej działalności podmiotu w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z jego funkcjonowaniem. Odpowiedż na pytanie, czy zainwestowane środki są odpowiednio wykorzystywane, czy powzięta inwestycja jest nadal opłacalna.

Przedstawiając ofertę pragniemy aby dzięki naszym usługom klienci odnosili wymierne korzyści, byli zadowoleni z naszych usług oraz polecali usługi ADF Lidmar innym.

Dołącz do lidera!