Certyfikat Wzorcowa Kancelaria

Certyfikat Wzorcowa Kancelaria jest gwarancją świadczenia usług księgowych na najwyższym poziomie. Certyfikat otrzymuje kancelaria, która przeszła weryfikację i spełni wszystkie warunki: 

  1. pracownicy posiadają licencję MF/wpis na listę KIDP/wpis w Rejestrze Biegłych Rewidentów,
  2. posiada ubezpieczenie OC, 
  3. ma nienaganną opinię u klientów,
  4. pracuje na licencjonowanych programach, 
  5. doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych.