Co daje współpraca z ADF Lidmar?

Współpraca obejmuje:

  • udzielanie porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i/lub podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań i deklaracji podatkowych.

Wartość dodana (korzyści) :

  • uzyskanie profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowań kontrolnych,
  • uzyskanie dostępu do specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego,
  • przeniesienie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy księgowe na kancelarię.

Za pomocą interaktywnych formularzy dostępnych na stronach witryny można zadawać pytania, wysyłać ankiety i zapytania ofertowe.