Czas na jakość w społeczeństwie informatycznym

nr 5 (53) Maj 2003

Zarządzanie kancelarią
Autor: Marian Jankowski

(…) Przyszłość nie jest już taka jak była kiedyś. To zdanie znakomicie oddaje czas, w którym żyjemy, zmiany, które wokół nas zachodzą. Świat zmienia się coraz szybciej. Czy nie czujemy czasem, że już nie nadążamy za tymi zmianami? Co i jak należy zrobić, aby za nimi nadążyć.