Czy kancelaria posiada polisę ubezpieczenia OC?

Działalność gospodarcza ADF Lidmar jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych oraz pozostałych usług.

Posiadamy obowiązkową polisę ubezpieczeniową, aby móc pokryć ewentualne szkody powstałe z naszej winy, np. błędy rachunkowe, błędnie obliczony podatek, błędna interpretacja przepisów. 

Odwołania od decyzji wymiarowych organów podatkowych muszą odbywać się z udziałem i w porozumieniu z kancelarią ADF Lidmar.