Czy kontrakty menedżerskie mogą zdominować umowy o pracę?

nr 7-8 (43-44) Lipiec – Sierpień 2002

Prawo pracy i ubezpieczeń
Autor: Marian Jankowski

Najpopularniejszą formą zatrudniania kadry kierowniczej (zarządzającej) jest stosunek pracy, jednak coraz większą rolę odgrywają formy cywilnoprawne, do których należy kontrakt menedżerski.
Coraz częściej profesjonalni menedżerowie (do wynajęcia) nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lecz właśnie kontraktu menedżerskiego.