Dyskryminacja przy zatrudnieniu małżonka w spółce osobowej

nr 2 (73) Luty 2005

Rozważania i analizy podatkowe
Autor: Anna Wyrzykowska, Marian Jankowski

Wyłączenie dla pozostałych wspólników możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych małżonkowi wspólnika za prace wykonane na rzecz spółki cywilnej na podstawie odrębnych umów jest niezgodne z Konstytucją.