Ekonomia Społeczna

EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY 2008 jest serią wydawniczą prezentującą teksty z ekonomii społecznej.

Prezentowany tekst powstał w ramach projektu, w poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Administratorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych(FISE).