Jak przebiega kontakt z urzędami?

Po podpisaniu umowy wszelkie kontakty klienta z Urzędem Skarbowym i ZUS ograniczają się do niezbędnego minimum. We wszelkich sprawach wymagających wyjaśnień klienta reprezentuje doradca podatkowy, składając stosowne wyjaśnienia w jego imieniu.

W przypadku otrzymania jakiegokolwiek zawiadomienia z tych instytucji, wystarczy poinformować przydzielonego konsultanta. Od tego momentu kancelaria przejmuje na siebie kontakt z odpowiednim urzędem.