Jaki będzie dostęp do dokumentów?

Wszystkie dokumenty księgowe związane z bieżącym rokiem rozrachunkowym zgodnie z postanowieniami umowy znajdują się w kancelarii ADF Lidmar.

O miejscu przechowywania poinformowany zostaje właściwy Urząd Skarbowy.

Każdy klient ma prawo wglądu do swoich dokumentów w godzinach pracy kancelarii oraz uzyskania bieżących i wyczerpujących informacji związanych ze swoją dokumentacją i ewidencją.

Po zakończeniu roku rozliczeniowego dokumentacja związana z obsługą księgową prowadzoną przez kancelarię ADF Lidmar przekazywana jest klientowi do dalszego archiwizowania.