Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia współpracy?

Przystąpienie do współpracy jest możliwe praktycznie w każdym czasie i dowolnym okresie roku.
Poniżej, zestawienie wymaganych dokumentów.

A. DOKUMENTY REJESTRACYJNE

 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego/CEIDG
 2. Decyzja o nadaniu numeru NIP (NIP-4)
 3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 4. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-5, VAT-5UE
 5. W przypadku spółek – umowa spółki
 6. Umowa dotycząca otwarcia rachunku bankowego wraz z numerem rachunku
 7. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (akt notarialny, umowa najmu itp.)
 8. W przypadku kredytów oraz leasingu – odpowiednie umowy oraz harmonogramy spłat
 9. Zgłoszenie dotyczące kasy fiskalnej
 10. Oświadczenie o formie opodatkowania i płacenia składek w podatku dochodowym
 11. Zakładowy Plan Kont (jeżeli został przyjęty)
 12. Polityka rachunkowości
 13. Remanent na koniec poprzedniego roku
 14. Ostatnio złożony formularz NIP-1 lub NIP-2
 15. Ostatnio złożony formularz VAT-R

B. UMOWA O PROWADZENIE OBSŁUGI KSIĘGOWEJ (DOKUMENTY KSIĘGOWE)

 1. Obrotówka za poprzedni okres obrachunkowy
 2. Złożone deklaracje VAT-7, VAT-UE za poprzedni okres
 3. Rejestr zakupów i sprzedaży
 4. Ewidencja środków trwałych wraz z planem amortyzacji
 5. Ewidencja przebiegu pojazdów (w przypadku obowiązku jej prowadzenia)
 6. Informacja o posiadanych pojazdach z podziałem na osobowe i ciężarowe, zaświadczenia ze stacji diagnostycznej o przeprowadzonym badaniu technicznym
 7. Zapisy księgowe od początku roku (przynajmniej wydruk za ostatni miesiąc), także w formie elektronicznej – jeżeli istnieje taka możliwość
 8. Bilans na koniec poprzedniego roku obrachunkowego

C. UMOWA O PROWADZENIE OBSŁUGI PŁACOWEJ I ZUS (DOKUMENTY ZUS)

 1. Deklaracje ZUS (ZPA, ZUA pracowników, DRA – dokumenty rozliczeniowe za ostatni miesiąc (dane w formie elektronicznej - Płatnik)
 2. Listy płac od początku roku kalendarzowego
 3. Kartoteki wynagrodzeń pracowników za okres bieżący oraz rok ubiegły
 4. Zwolnienia lekarskie za cały okres zatrudnienia danego pracownika

D. UMOWA O PROWADZENIE OBSŁUGI KADROWEJ (DOKUMENTY KADROWE)

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Regulaminy pracy i wynagradzania
 3. Obwieszczenie z art. 150 KP o czasie pracy
 4. Rejestr wypadków przy pracy
 5. Rejestr chorób zawodowych
 6. Regulamin ZFŚS