Kontrakty menedżerskie do Trybunału Konstytucyjnego?

nr 3 (62) Marzec 2004

Prawo i podatki
Autor: Marian Jankowski

Gospodarka rynkowa wymusiła na przedsiębiorstwach wprowadzenie nowoczesnych form i sposobów zarządzania, sprawdzonych w wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach. Temu celowi służą między innymi kontrakty menedżerskie – powierzanie wysokiej klasy specjalistom zarządzania przedsiębiorstwem. Od tego nie ma odwrotu.