Kontrakty menedżerskie a VAT

nr 1 (72) Styczeń 2005

Z praktyk doradców podatkowych
Autor: Marian Jankowski

Od redakcji:
Kontrakty menedżerskie to temat niezwykle kontrowersyjny, zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i VAT. Nasz kolega zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przedmiotowych przepisów (pisaliśmy o tym w numerze lipcowo – sierpniowym 2004). Rzecznik po wejściu w życie nowej ustawy o VAT ponownie przemyślał sprawę i zajął, tym razem, odmienne stanowisko. Stwierdził, że delegacja ustawowa (art. 82 ust.3 ustawy o VAT), na podstawie której wydano rozporządzenie, jest niezgodna z art. 92 ust. 1 Konstytucji. To zaś powoduje, zdaniem RPO, że każdy kontrakt menedżerski opodatkowany będzie VAT. Poniżej przedstawiamy rozważania autora oraz fragmenty odpowiedzi Rzecznika.