Monitor Księgowego

MONITOR księgowego, to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych i właścicieli firm. Wskazuje rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez czytelników z całej Polski. Kompleksowo prezentuje rozliczenia podatkowe, rachunkowe i ubezpieczeniowe, gospodarcze oraz kadr i płac.

1. Jaki VAT do kontraktów memedżerskich

nr 2 (30) z 16.01.2005

2. Jaką stawką opodatkowany jest projekt organizacji ruchu
nr 11 (15) z 01.06.2004

3. Jak rozliczyć VAT naliczony z faktury VAT-MP zapłaconej w dwóch ratach
nr 7 (11) z 01.04.2004

4. Czy przy zakupie samochodu bezspornie ciężarowego bez świadectwa homologacji przysługuje prawo do odliczenia VAT

nr 4 (8) z 16.02.2004

5. Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje bezpłatne użyczenie nieruchomości ZOZ
nr 3 (7) z 01.02.2004

6. Jaką stawką opodatkowane jest świadczenie usług zakwaterowania przez szkolne schroniska młodzieżowe
nr 3 (7) z 01.02.2004

7. Jakie są skutki podatkowe umowy leasingu finansowego
nr 3 (7) z 01.02.2004

8. Jakie są obowiązki podatnika w związku z likwidacją działalności gospodarczej
nr 3 (7) z 01.02.2004

9. Jak rozliczyć w zakresie VAT bonusy otrzymane w związku z ilością sprzedanych towarów
nr 1 (5) z 01.01.2004

10. Jaka stawka VAT dla nietypowych usług
nr 1 (5) z 01.01.2004

11. Czy w przypadku częściowego zwrotu inwestycji w związku z otrzymaniem dotacji przysługuje prawo do odliczenia VAT

nr 1 (5) z 01.01.2004