Opodatkowanie zysku wydzielonego

nr 2 (50) Luty 2003

Vademecum podatkowe
Autor: Marian Jankowski

Czysty zysk spółki na mocy uchwały zgromadzenia wspólników może być w całości przeznaczony do podziału między wspólników, zatrzymany w spółce lub częściowo wypłacony czy też zatrzymany. Zysk przeznaczony do podziału to inaczej zysk wydzielony, a dochód z udziału w tym zysku to dywidenda. Wspólnik ma prawo do dywidendy, zgodnie a artykułem 191 Kodeksu spółek handlowych (Ksh).