Sprzedaż promocyjna (premiowa) a podatki, cz.1

nr 5 (41) Maj 2002

Wyjaśnienia i interpretacje
Autor: Marian Jankowski

W nowoczesnej firmie, w warunkach recesji gospodarczej, rosnącej konkurencji i walki o klienta, działalność marketingowa, w tym sprzedaż premiowa i wydatki z nią związane stanowią poważną pozycję w kosztach firmy.
Niektóre firmy organizują w związku z tym sprzedaż premiową połączoną z przyznawaniem nagród w celu osiągnięcia jak największych przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej…