Stosunek pracy pomiędzy wspólnikiem a spółką osobową cz.I