Stosunek pracy pomiędzy wspólnikiem a spółką osobową, cz.II

nr 6 (77) Czerwiec 2005

Prawo i podatki
Autor: Anna Wyrzykowska, Marian Jankowski

O kwestiach dotyczących zatrudnienia wspólnika w spółce osobowej w charakterze pracownika pisaliśmy w majowym wydaniu Forum. Z opracowania wynikało, że spółka cywilna jest podmiotem gospodarczym, który może zatrudniać pracowników i być w związku z tym pracodawcą, także dla osób bliskich wspólnikom.