Vademecum Podatkowo - Księgowe

Vademecum Podatkowo - Księgowe, serwis FK (podatki, rachunkowość, prawo, ZUS, kadry i płace), wydawnictwo Difin.

Nr 15-16, 1-31 sierpnia 2003; Aktualności
Kontrakt menedżerski jako pozarolnicza działalność gospodarcza 

Od stycznia 2003 r. osoby osiągające dochody z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem mogły wybrać nową ryczałtową formę opodatkowania. W niektórych przypadkach ten wybór może umożliwić menedżerom znaczne obniżenie obciążeń podatkowych (…).

Nr 17, 1-15 września 2003; Zmiany prawa
Nowe limity zwolnień i ograniczeń

Trudno nie dostrzec w naszym otoczeniu rozwijającej się w szybkim tempie sprzedaży z upominkiem (…).

Nr 19, 1-15 października 2003; Prawo przedsiębiorcy
Opłata wstępna 

Bezpośrednie skutki podatkowe umów leasingowych przejawiają się m.in. w sposobie rozliczenia opłat występujących w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej. Okres ten, według ustaw o podatkach dochodowych, to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona (…).