W jaki sposób są chronione dokumenty i dane klienta?

Zgodnie z umową jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskano o firmie w związku z wykonywanymi usługami. Możemy zostać zwolnieni z tajemnicy na podstawie pisemnego upoważnienia klienta lub postanowienia sądu.

Dostęp do informacji na temat stanu finansów, danych dotyczących obrotów, kosztów, uzyskanego dochodu, dokumentów źródłowych jest możliwy bezpośrednio w kancelarii
od godz. 8.00 do 17.00 (poniedziałek – piątek) lub poprzez Pulpit Menadżera (patrz: pytanie 13).

Dane przesyłane między przeglądarką internetową a serwerem (Centrum Danych) ADF Lidmar są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL z 128 bitowym kluczem szyfrującym.

Stały monitoring danych zapewnia nam backup w chmurze (elektroniczna archiwizacja) -iBard24 (kopie bezpieczeństwa w Comarch Data Center).

Daje to całkowitą gwarancję tajności informacji przesyłanych podczas logowania się do tego Centrum.