Badanie sprawozdań

Badanie sprawozdań finansowych

Celem usługi jest wyrażenie opinii lub opracowanie raportu z przeprowadzonych prac, stwierdzających między innymi, czy:
  • w sprawozdaniu finansowym przedstawiono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową badanego podmiotu,
  • sprawozdanie finansowe podmiotu zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
Subskrybuj RSS - Badanie sprawozdań