Audyt Doradztwo Finanse

UNISONO Flow

Dokumenty papierowe otrzymują elektroniczny zapis. 
Automatyczne księgowanie

Z powodzeniem został wdrożony system UNISONO Flow, system innowacyjnej technologii do automatycznego pozyskiwania i przetwarzania danych z faktur. UNISONO Flow - skanowanie dokumentów, inteligentne rozpoznawanie (OCR), elektroniczne archiwum i elektroniczna kancelaria w jednym. 

UNISONO Flow to innowacyjna usługa umożliwiająca zamianę papierowych faktur na dane elektroniczne oraz ich automatyczne wczytanie do systemu księgowego. 

Obrazy dokumentów przechowywane są w UNISONO Flow, a w ERP tylko linki.

Wdrożenie inteligentnego systemu UNISONO Flow umożliwia osiągnięcie następujących korzyści: 
  • optymalizacja procesu obsługi faktur,
  • przetwarzanie dużej ilości dokumentów,
  • bezpieczna archiwizacja danych i obrazów faktur,
  • digitalizacja dokumentów i ich spójna obsługa w zintegrowanym systemie.

UNISONO Flow jest portalem, do którego faktury mogą przesyłać także klienci. Szybka i precyzyjna dystrybucja danych pozwalająca na lepsze efekty pracy, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału.

W ramach kompleksowego rozwiązania UNISONO Flow dostępna jest także inteligentna kancelaria elektroniczna oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Zaimplementowany system skanowania dokumentów i automatycznego rozpoznawania danych z faktur obniża koszty, usprawnia organizację pracy, obieg dokumentów i jest nowym standardem współpracy.